CZK

How to shop at

WOOD-ONLINE.EU


Jak nakupovat na

WOOD-ONLINE.EU


We have a simple manual for you, thanks to which you will have all the necessary advice at hand.

Máme pro vás jednoduchý manuál, díky kterému budete mít všechny potřebné rady po ruce.


Choice of goods, property or services

Volba zboží, majetku či služeb

You can select goods, or buy or search by the name of a specific product, property or wood assortment, or by using the category bar. Individual goods, assets or wood assortment can be easily viewed or compared.

Výběr zboží, nebo nakupovat, či vyhledávat lze podle názvu konkrétního zboží, majetku či dřevního sortimentu, nebo pomocí lišty kategorií. Jednotlivé zboží, majetek či dřevní sortiment lze jednoduše prohlížet, nebo porovnávat.


Before buying goods

Před nákupem zboží

After adding your selected goods to the cart, you will receive an overview of services and information for the purchase itself. In addition to the range of services, you will be able to choose from a combination of payment and transport, from which you can choose the one that suits you best.

Po vložení vašeho vybraného zboží do košíku obdržíte přehled služeb a informací k samotnému nákupu. Kromě nabídky služeb dostanete na výběr kombinaci platby a dopravy, z níž si můžete zvolit tu, která vám vyhovuje nejvíce.


After ordering - warranties, complaints, returns

Po objednání - záruky, reklamace, vrácení

As part of the quick settlement of complaints, we recommend using the services of authorized services of our suppliers; you can most quickly make a complaint directly with our suppliers, or you can also contact us. We are also happy to arrange post-warranty repairs or maintenance services for technicians from our suppliers.

V rámci rychlého vyřízení reklamace doporučujeme využít služeb autorizovaných servisů našich dodavatelů, nejrychleji reklamovat můžete přímo u našich dodavatelů, a nebo můžete i u nás. Rádi pro vás zprostředkujeme také pozáruční opravy či služby techniků našich dodavatelů, spojené s údržbou.


All about buying tree trunks

Vše o nákupu kmenů