CZK

tested and properly certified, personal

testovaný a řádně certifikovaný, osobní

... offers, instead of heavy, bulky, relatively expensive and complicated competing items, a brand new, smart, uniquely small, ultra-lightweight, easy-to-use and versatile, widely applicable rescue product ...

... nabízí namísto těžkých, objemných, poměrně nákladných a komplikovaných konkurenčních věcí, zbrusu nový, chytrý, jedinečně malý, ultra lehký, snadno použitelný a všestranný, široce využitelný záchranný produkt ...

Questions to buy online and phone orders

Monday to Friday from 8 am to 6 pm on phone: +420 777 350 151       Saturday to Sunday from 8 am to 12 pm on the phone: +420 777 350 152         E-mail: akc-prodej@email.cz

Otázky k nákupu online a telefonické objednávky

Pondělí až pátek od 8°° hod. do 18°° hod. na telefonu: +420 777 350 151 Sobota až neděle od 8°° hod. do 12°° hod. na telefonu: +420 777 350 152 E-mail: akc-prodej@email.cz


Due to its unique, ultra-lightweight and small-volume build, the Cronus is exceptionally unobtrusive and movement non-restrictive. Therefore, it is a suitable, comfortable and convenient additional safety element for plenty of other activities and situations, outside the range of flying.

Díky své jedinečné, ultralehké a maloobjemové konstrukci je Cronus výjimečně nenápadný a neomezuje v pohybu. Proto je vhodným, pohodlným a komfortním doplňkovým bezpečnostním prvkem pro spoustu dalších činností a situací, mimo létání.


"Cronus is a Parachute RESCUE (bailout) System, not your Reserve Chute!"

"Cronus je padákový RESCUE (záchranný) systém, nikoliv váš záložní padák!"