Borovicová (BO) roundwood folded on the border of the forest / Borovicová (BO) kulatina na odvozním místě

Vyprodáno

Sales offer Borovicové roundwood folded on the border of the forest / Nabídka prodeje Borovicové kulatiny na odvozním místě:

Product parameters / Parametry produktu

 • Material / Materiál - wood / dřevo
 • Wood type / Druh dřeva - Borovice (BO) / Borovice (BO)
 • Sortiment / Sortiment - roundwood / kulatina
 • Length / Délka - 5m (4m) - as required + 2% cut / dle požadavku +2% nadřez
 • Diameter / Průměr (čep) - od 20 cm - thinner side of the roundwood / tenčí strana kulatiny
 • Diameter / Průměr (čep) - od 40 cm - the wider side of the roundwood / širší strana kulatiny
 • Quality (Type) / Kvalita (Typ) - A/B/C - roundwood / kulatina
 • Surface finish / Povrchová úprava - none (natural state) / žádná (přírodní stav)
 • Country of origin / Země původu - Czech Republic (Europe) / Česká republika (Evropa)
Additional parameters / Doplňkové parametry
 • Transport / Doprava - buy over / kup nad 80 m3 - FREE shipping (in the Czech Republic) / doprava ZDARMA (v ČR)
 • Ready to ship / Stav - delivered folded on the border of the forest on the date of purchase contract / dodáno na odvozní místo v termínu KS
 • Price Alert / Upozornění k ceně - the price is for 10m3 of selected wood assortment / uvedená cena je za 10m3 vybraného dřevního sortimentu
12 000,00 Kč
Please select variants first