CZK

Borovicová (BO) roundwood in stock / Borovicová (BO) kulatina na skladě

Vyprodáno

Sales offer Borovicové roundwood in stock/ Nabídka prodeje Borovicové kulatiny na skladě:

Product parameters/Parametry produktu

 • Material/Materiál - wood/dřevo
 • Wood type/Druh dřeva - Borovice (BO)/ Borovice (BO)
 • Sortiment / Sortiment - roundwood/ kulatina
 • Length/ Délka - 5m (4m) - as required + 2% cut/ dle požadavku+2% nadřez
 • Diameter / Průměr (čep) -od 20 cm - thinner side of the roundwood / tenčístrana kulatiny
 • Diameter / Průměr (čep) -od 40 cm - the wider side of the roundwood / širšístrana kulatiny
 • Quality (Type)/ Kvalita (Typ) -A/B/C - roundwood/ kulatina
 • Surface finish/ Povrchová úprava - none (natural state)/ žádná (přírodní stav)
 • Country of origin/ Země původu - Czech Republic (Europe)/ Česká republika (Evropa)
Additional parameters/ Doplňkové parametry
 • Transport/ Doprava - will be charged separately according to the carriers' current price lists / bude účtována samostatně podle aktuálních ceníků dopravců
 • Ready to ship/ Stav - delivered to the warehouse on the date of purchase contract/ dodáno na sklad v termínu dle KS
 • Price Alert/ Upozornění k ceně - the price is for 10m3 of selected wood assortment/ uvedená cena je za 10m3 vybraného dřevního sortimentu
16 000,00 Kč