CZK

Modřínová (MD) roundwood on the property / Modřínová (MD) kulatina na pozemku

Vyprodáno

Sales offer Modřínové roundwood on the property /Nabídka prodeje Modřínové kulatiny včetně pozemku:

Product parameters/ Parametry produktu

 • Material/ Materiál - wood/ dřevo
 • Wood type/ Druh dřeva - Modřín (MD)/ Modřín (MD)
 • Sortiment / Sortiment - roundwood/ kulatina
 • Length/ Délka - 5m (4m) - as required + 2% cut/ dle požadavku+2% nadřez
 • Diameter / Průměr (čep) -od 20 cm - thinner side of the roundwood / tenčístrana kulatiny
 • Diameter / Průměr (čep) -od 40 cm - the wider side of the roundwood / širšístrana kulatiny
 • Quality (Type)/ Kvalita (Typ) -A/B/C - roundwood/ kulatina
 • Surface finish/ Povrchová úprava - none (natural state)/ žádná (přírodní stav)
 • Country of origin/ Země původu - Czech Republic (Europe)/ Česká republika (Evropa)
Additional parameters/ Doplňkové parametry
 • Transport/ Doprava - buy over/ kup nad80 m3 - FREE shipping (in the Czech Republic)/ doprava ZDARMA (v ČR)
 • Ready to ship/ Stav - delivered by handing over the land in term KS / dodáno předáním pozemku v termínu KS
 • Legal service/ Právní servis - transactions with transfer FREE/ úkony s převodem ZDARMA
 • Felling trees/ Těžba -buy over 100 m3 - FREE felling trees / kup nad 100 m3 - těžba ZDARMA
 • Price Alert/ Upozornění k ceně - the price is for 10m3 of selected wood assortment/ uvedená cena je za 10m3 vybraného dřevního sortimentu
14 000,00 Kč