CZK

Smrková (SM) selective roundwood standing in the forest / Smrková (SM) výběrová kulatina na stojato

Vyprodáno

Sales offer Smrkové selective roundwood standing in the forest / Nabídka prodeje Smrkové kulatiny Výběrové na stojato:

Product parameters / Parametry produktu

 • Material / Materiál - wood / dřevo
 • Wood type / Druh dřeva - Smrk (SM) / Smrk (SM)
 • Sortiment / Sortiment - selective roundwood / výběrová kulatina
 • Length / Délka - 5m (4m) - as required + 2% cut / dle požadavku +2% nadřez
 • Diameter / Průměr (čep) - od 20 cm - thinner side of the roundwood / tenčí strana kulatiny
 • Diameter / Průměr (čep) - od 70 cm - the wider side of the roundwood / širší strana kulatiny
 • Quality (Type) / Kvalita (Typ) - A/B/C - selective roundwood / výběrová kulatina
 • Surface finish / Povrchová úprava - none (natural state) / žádná (přírodní stav)
 • Country of origin / Země původu - Czech Republic (Europe) / Česká republika (Evropa)
Additional parameters / Doplňkové parametry
 • Transport / Doprava - buy over / kup nad 80 m3 - FREE shipping (in the Czech Republic) / doprava ZDARMA (v ČR)
 • Ready to ship / Stav - delivered by mark on roundwood standing in the forest at deadline KS / dodáno značkou na stojato v termínu KS
 • Price Alert / Upozornění k ceně - the price is for 10m3 of selected wood assortment / uvedená cena je za 10m3 vybraného dřevního sortimentu
27 000,00 Kč