CZK

Modřínová (MD) selective roundwood in stock / Modřínová (MD) výběrová kulatina na skladě

Vyprodáno

Sales offer Modřínové selective roundwood in stock /Nabídka prodeje Modřínové kulatiny Výběrové na skladě:

Product parameters/ Parametry produktu

 • Material/ Materiál - wood/ dřevo
 • Wood type/ Druh dřeva - Modřín (MD)/ Modřín (MD)
 • Sortiment / Sortiment - selectiveroundwood/ výběrovákulatina
 • Length/ Délka - 5m (4m) - as required + 2% cut/ dle požadavku+2% nadřez
 • Diameter / Průměr (čep) -od 20 cm - thinner side of the roundwood / tenčístrana kulatiny
 • Diameter / Průměr (čep) -od 70 cm - the wider side of the roundwood / širšístrana kulatiny
 • Quality (Type)/ Kvalita (Typ) -A/B/C - selective roundwood/ výběrová kulatina
 • Surface finish/ Povrchová úprava - none (natural state)/ žádná (přírodní stav)
 • Country of origin/ Země původu - Czech Republic (Europe)/ Česká republika (Evropa)
Additional parameters/ Doplňkové parametry
 • Transport/ Doprava - will be charged separately according to the carriers' current price lists / bude účtována samostatně podle aktuálních ceníků dopravců
 • Ready to ship/ Stav - delivered to the warehouse on the date of purchase contract/ dodáno na sklad v termínu dle KS
 • Price Alert/ Upozornění k ceně - the price is for 10m3 of selected wood assortment/ uvedená cena je za 10m3 vybraného dřevního sortimentu
29 000,00 Kč